IMPRESUM

Izdavač i osnivač:

Udruženje građana ”Put u art”
Udruženje “Put u art” je dobrovoljno, nestranačko i neprofitno udruženje građana osnovano na neodređeno vreme čiji je cilj unapređenje, negovanje, popularisanje i zaštita univerzalnih vrednosti  u oblasti  kulture i umetnosti. Upoznavanje šire populacije sa idejom i suštinom ovog udruženja je najvidljivije kroz jedan savremeni model povezivanja u kulturi. Podrška, promocija i međusobno povezivanje neafirmisanih umetnika je prioritet u radu Udruženja. U cilju promocije stvaralaštva a posebno mladih i neafirmisanih umetnika i upoznavanja šireg javnog mnjenja sa njihovim radom Udruženje organizuje izložbe, književne večeri, okrugle stolove i druge slične aktivnosti na nivou gradova ili opština. Radi ostvarivanja ovih ciljeva kao i promocije kulture i umetnosti u društvu uopšte, Udruženje koristi internet portal Put u art  (na adresi putuart.com). Jedna od funkcija Udruženja je promocija pravih kulturnih vredosti i u skladu sa tim skretanje pažnje javnosti na sadržaje koji poseduju estetske i umetničke kvalitete. Ova funkcija je od posebne važnosti za mlađe generacije uzimajući u obzir trenutni  položaj kulture i umetnosti u društvu.
Adresa: Sedište Udruženja Beograd-Čukarica.

Uredništvo:

Glavni i odgovorni urednik
Ivana Mitrović Cvetanović
email: urednik@putuart.com

Zamenik glavnog i odgovornog urednika

Tanja Petrović Miljković
email: tavita98@gmail.com

Redakcija:

Olga Mihajlović Blagojević, Sara Val, Ksenija Milićević,  Aleksandra J.Joksimović, Teodora Popović, Bojan Odavić, Miodrag Vukov-Mikac, Chedous, Goran Jovanović.

Marketing:

email: marketing@putuart.com
Fecebook

Gostovanje Put u Art redakcije u emisiji Ni Crno ni Belo