Luka Dedić

Izložba slika i crteža ”Iz podnebesja” slikara Luke Dedića počela je 16. aprila u galeriji ULUS u Beogradu. Sve do 30. aprila, do kada će u ovoj galeriji biti izloženi radovi ovog akademskog slikara, posetioci će moći da se upoznaju sa stvaralaštvom umetnika čiji su detalji na slikama često preplavljeni fantastičnim elementima. Relacija stvarno-nestvarno, poigrava se nama. Igra traženja i prepoznavanja je neobična interakcija sa posmatračem, pa je ”Već na prvi pogled jasno koliko je čudan svet slika Luke Dedića”. Najintrigantnija slika ”U potrazi za izgubljenim optimizmom” je jedan neočekivani dvodelni koncept. Neočekivano je sve na njoj. Asocira na stanje stvari u našoj zemlji: Neobični ljudi putuju svoje živote ne predajući se, očigledno ne prihvatajući opasnost. Ovaj koncept budi nekakvu nadu u svojoj paradoksalnosti. Ipak za običnog posmatrača, nosioc čitave povorke je gotovo ”umoren” čovek skrštenih ruku sa kojim se veoma lako svako od nas može identifikovati.
Luka: Sadržaji slika su taloženi vremenom, nastojim  da se distanciram od sopstvenog izraza, ne saopštavam metaforama, mehanički – automatski beležim, ali sadržaji se nameću.
Gledajući vaša platna ima se osećaj slobode i neuštogljenosti. Odsustvo stega je dominantno. Nije to anarhija, na slikama je zapravo prikazana suštinska veza odraslog čoveka sa njegovim sopstvom iz detinjstva.
Luka: Ne bavim se kopanjem po sebi, stvaralački čin za mene je blizak meditaciji, molitvi. Dobijam i dajem.
Fantastična pripoda vaših prizora, i detalja na njima, čini da nazivi dela igraju važnu ulogu. Da li ”naslovi” zapravo služe kako uputstva za anticipaciju poruke koju nam šalju vaša platna?
Luka: Nazivi su smišljani na brzinu u poslednjem trenutku. Kad radim u poslednjem trenutku  spontanost podižem na visok nivo i delujem pravolinijski.

Iz zvaničnog opisa izložbe izdvajamo:
”Njegove slike su naseljene zagonetnim stvarima, pa prve asocijajacije koje bude kod posmatrača jesu melanholija i napuštenost propraćene brigom, što neminovno provocira. Dakle, susret sa Dedićevim svetom nije samo razigrana zbrka, već, naprotiv, višeslojni i višeznačni diživljaj. Uznemirenost posmatrača pojačava i utisak o nemogućnosti njihove interpretacije, a ta hermetičnost je unapred planirana i namerno ostvarena. Slikarska sloboda Luke Dedića je bezgranična. Ona se ne obazire na kritiku, niti se pokorava granicama umetničkih pravaca, sa kojim se Luka upoznao još u ranom detinjstvu”.  Chris Popović

Ivana Mitrović Cvetanović