Maja Verzotti

Samostalna umetnica Maja Verzotti nas je privukla svojom zanimljivom akcijom koju je nazvala ”Junsko čišćenje depoa”. Znatiželjni da se upoznamo sa detaljima ove ideje zavirili smo u njene radove i pronašli mnoštvo različitog sadržaja. Od skulptura, preko nakita, akvarela i ulja na platnu do dekorativnih panoa i objekata za enterijer. Senzacije koje nam bude njeni radovi su šarenolike. Čas smo podstaknuti setnim prikazima koji dočaravaju dunavsku idilu kroz ribarske čamce, čas smo iznenađeni jer tako realno prikazuje ptice i ribe, dočarava životinjske instinkte, pa nas onda zadivi apstrakcijom na panoima i nesvakidašnje oblikovanim detaljima na nakitu. Reklo bi se dosta toga na jednom mestu, zbog toga i razgovaramo sa ovom prevashodno zanimljivom umetnicom.

Recite nam nešto o akciji ”Junsko čišćenje depoa”
Na ideju o “akciji” došla sam iz sasvim praktičnog razloga. Naime, preselila sam atelje u manji prostor i čuvanje nekih velikih formata za “bolja vremena” je izgubilo smisao pa sam zaključila da je došlo vreme da im pomognem da nađu vlasnike.
Da li je ova dovitljiva akcija vaša ideja za egzistenciju u ovom vremenu teškom za umetnike?
Dirnuli ste u srž ovim pitanjem. Uz nedostatak prostora, to je primarni razlog zbog kog sam ponudila svoja dela po ceni jedva
nešto većoj od cene uloženog materijala. Na žalost, rezultat je daleko od očekivanog…


Raznovrsni ste u umetničko
m izražaju, radite akvarele, ulja na platnu, bavite se izradomdekorativnih panoa, modelirate nakit, pri svemu tome ste član ULUPUDSa u vajarskoj sekciji. Šta, zapravo za vas znači tolika raznovrsnost?
Sve su to načini izražavanja. Poznavanje raznorodnih tehnika smatram preduslovom za slob
odu stvaranja, što više zanata u rukama to manje ograničenja u ideji i kreaciji.
Šta vas ponajviše inspiri
še kada slikate?
Kad su slike u pitanju, more i voda su moja stalna preokupacija, pokušavam da dočaram svoj doživljaj mora kroz detinjstvo i odrastanje, mada se ne libim izleta i u sasvim različitu tematiku kad mi se prohte.
A kada modelirate nakit?
Nakit doživljavam kao apstraktnu trodimenzionalnu formu, nosivu skulpturu. Pri osmišljavanju forme vodim se isključivo intuitivnim osećajem za kompoziciju, teksturu i kolorit. I ovde primenjujem veliki broj tehnika čime izbegavam ograničenja koja nameće sam materijal.
Nakit koji izrađujete je interesantan, da li je modeliranje nakita zanat koji se da naučiti ili je još nešto što ne može svako da savlada?

Za modeliranje nakita, kao i za svaki drugi zanat, potrebna je manuelna spretnost, sve ostalo je moguće savladati. Ono što nakit iz zanatske prevodi u umetničku formu je sama ideja o tome kako on treba da izgleda kao i to da li ima samo dekorativnu funkciju ili sadrži i autorski izraz.

Sara Val