Predstava “touch of MADNESS”

Bazirano na njihovim ličnim životnim iskustvima, oni kreiraju slike i situacije iz današnjeg sveta i vremena u pozorišno-plesnoj predstavi “touch of MADNESS”.
Katarina i Nemanja dele, suprostavljaju i preispituju tradiciju i kulturu iz kojih potiču, međusobno provociraju stavove i uverenja u kontekstu trenutnih političkih i socijalnih situacija u njihovim zemljama.
Muziku za „touch of MADNESS“ uživo izvodi Jan Novosel.

Predstava “touch of MADNESS”  je kreirana od januara do marta 2017 godine u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, a od Marta do Jula 2017, će biti igrana u ovim zemljama.

Koncept / Režija / Koreografija/ Izvođenje: Katharina Maschenka Horn i Nemanja Mutić
Muzika: Jan Günther i Jan Novosel. 
Dizajn svetla: Sanja Gergorić.
Fotografija: Emilien Leonhardt.
30. jun & 1. jul 2017. u 21:00
DOB // AMERIKANA