Izložba “THE LESS I KNOW THE BETTER” Slavice Obradović

Otvaranje izložbe u utorak, 26. januara u 19:00 
Izložba traje do 07. februara 2016.
Galerija Doma omladine Beograda
Izložbom “The less I know the better“ kontekstualizuje se pitanje slobode i izbora, i preispituje čovekova odgovornost kao i njegova (ne)mogućnost da preuzme istu. Razapet između mnoštva opcija i nesumnjivo slobodan, čovek današnjice je, zbog svega što mu je savremeni svet pojednostavio, u veoma nezavidnoj poziciji. Naviknut na instant rešenja i opštu hiperdostupnost, kada je suočen sa krucijalnim pitanjima egzistencije čovek se ispostavlja bolno nespremnim i nesnađenim. Autorka preispituje ovu dihotomiju multisposobnog i potpuno nesposobnog čoveka, čoveka u procepu.
Savremenost je donela mogućnost da svako jutro odlučujemo šta jesmo, koja je naša polna pripadnost, koje smo veroispovesti, koje primarne profesije, kako ćemo se predstaviti. Biramo i kreriramo sebe, i sa jedne strane možemo sve, dok s druge, kao da ni sami ne znamo kako da se izborimo sa svim što nam je omogućeno, kao i da li uopšte želimo toliko puteva pred sobom. Što je više puteva, to manje znamo kojim da krenemo.
Čovek je slobodan da načini izbor, ali upravo tom mogućnošću je, paradoksalno i sputan jer je za svaku donetu odluku direktno odgovoran i samo on snosi posledice i teret svog delovanja. Osećamo se slobodnim sve dok ne moramo da biramo. Sartrovski rečeno, pojedinac je proklet slobodom koja mu a priori pripada i nedeljiva je od njega samog, a Slavica Obradović svojim delima, veoma suptilnim i pažljivo konstruisanim jezikom, implicira odgovore na pitanje da li i u kojoj meri čovek oseća satisfakciju zbog te slobode, ili baš suprotno, njenu težinu.
Nadamo se da vas je ovaj uvod dovoljno zagolicao da pogledate izložbu koja će biti otvorena sve do 7. februara.