Otašević u čast Dimića

Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, u saradnji sa Fondacijom kolekcije Trajković, predstavlja od 23. decembra nagrađivanu izložbu akademika Dušana Otaševića posvećenu zaboravljenom i nedovoljno poznatom umetniku i pilotu Iliji Dimiću (1901-1938).
Izložba “Ilija Dimić – izložba slika i konstrukcija”, za koju je Otašević dobio svojevremeno nagradu iz Fonda “Ivan Tabaković”, premijerno je prikazana 1990. godine u beogradskom ogranku dubrovačke Galerije Sebastian, a Otašević je njenu koncepciju izradio sa uglednim filmskim teoretičarem, kritičarem i scenaristom Brankom Vučićevićem.

Profesorka i istoričarka umetnosti Irina Subotić, autorka teksta u katalogu za tu izložbu, navela je u monografiji o Otaševiću da su i 90-te godine u njegovom životu bile ispunjene sasvim oprečnim događajima, stimulansima koji su dolazili sa različitih strana i koji su ga hranili materijalima za nova dela neiscrpne invencije, te da među najkompleksnije i najprovokativnije Otaševićeve radove spada fikcionalna simulacija – konceptualna celina “Ilija Dimić. Izložba slika i konstrukcija“, kao neka vrsta poluautobiografskog narativa gde je san o letenju metafora za umetnost i simbolično transcendiranje  ograničenih ljudskih sposobnosti.

Među najkompleksnije i najprovokativnije Otaševićeve radove spada fikcionalna simulacija koju je prikazao početkom devedesetih u beogradskom ogranku dubrovačke Galerije Sebastijan, pod nazivom „Ilija Dimić. Izložba slika i konstrukcija“. Tada je premijerno predstavljeno stvaralaštvo do tada zaboravljenog, nepoznatog ili neotkrivenog pilota i umetnika.

Izor SeeCull