Milica Stevanović u galeriji SANU

„Suncokret” Milica Stevanović

Od večeras u 19 sati pa do 24. jula u galeriji SANU, na retrospektivnoj postavci, biće izloženo stotinak dela Milice Stevanović, pod nazivom “Nastajanje slike”.
Ovu slikarku ‘’odlikuju posvećenost, jaka umetnička ličnost jasnih opservacija i snažnih gestova kojima beleži viđeno. Prepoznaje se kao strasni gledalac, posmatrač, egzekutor svojih slikarskih strategija i opservacija. “Cilj – usavršavanje pogleda, izoštravanje vizuelne percepcije, podrazumevalo je ne negiranje postojećeg, već samo proširivanje i obogaćivanje mogućnosti u skladu sa vremenom. U njenom stvaralačkom opusu bi se mogle prepoznati odlike umetnika moderne – hrabrost istraživanja, logičan prolaz kroz klasične medije, crtež, sliku, reljef do objekta, fotografije, instalacije i kolaža. Jedna od najmarkantnijih osobina ove umetnice, a kasnije i izuzetnog pedagoga, jeste otvorenost prema različitim pristupima i mišljenjima, ali sa stalnom upitanošću i zahtevom od sagovornika da pronađe/đu tačku razumevanja”, navodi Burić.

”Iako je stalno bila prisutna na likovnoj sceni, izlagala je samo onda kada je jasno imala šta da kaže. Kritičar Pavle Vasić je u prikazu njene izložbe 60-ih konstatovao da su njene samostalne izložbe retke ali upečatljive i da uvek donose nešto novo. Ako pogledamo na XX vek i pokušamo da izdvojimo umetnice, slikarke koje su se odlikovale izuzetnom izražajnošću, Milica Stevanović sigurno pripada grani na kojoj se razvijala snaga Nadežde Petrović i Zore Petrović.
Ono što je karakteristično jeste da se ova mlada studentkinja formirala u krilu konstruktivnog rafinmana svojih akademskih profesora Ljubice Sokić i Nedeljka Gvozdenovića i uspela svoj strasni, slikarski temperament da usaglasi sa odmerenošću svojih pedagoga.”